Урок №21


Типи посилань на комірки в Excel

Пригадайте:

1.     Що таке електронна таблиця?
2.     Що ми називаємо табличним процесором?
3.     Що таке комірка?
4.     Як позначається адреса комірки?
5.     Де і як записується формула в Excel?

На уроці Ви дізнаєтесь:

§  Яка адреса комірки називається відносною?
§  Яка адреса комірки називається абсолютною?
§  Яка адреса комірки називається змішаною?
§  Як змінити вид адреси комірки?





Практичне завдання


      Домашнє завдання.

        Опрацювати § 29 (до стор.200). Виконати вправу 4 стор.200 (за підручником: Інформатика 8 клас, Н.В Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер)


У 7 класі ви навчилися робити прості розрахунки в середовищі табличного процесора. Але то був лише початок ознайомлення із цим потужним інструментом. Сьогодні ви навчитесь позначати діапазони коммірок для подальших операцій над ними, а також дізнаєтесь, як змінюються формули під час копіювання вмісту комірок в інше місце таблиці і як цим можна керувати.

Виділення діапазонів комірок
       Діапазон комірок складається із діапазона стовпців і діапазона рядків. Це прямокутник, заданий адресою лівої верхньої і правої нижньої комірок.Наприклад блок В3:Е8 знаходиться на перетині вертикальної смуги В:Е і горизонтальної смуги 3:8, він містить 4*6=24 комірок.
Модифікація посилань при копіюванні формул.
              Під час роботи з електронними таблицями часто однотипні  розрахунки необхідно виконувати в кількох суміжних клфітинках. У середовищі табличного процесору , можна в цьому разі не вводити формули кілька разів із клавіатури, а скопіювати формулу з однієї клітинки в іншу за допомогою буфера обміну, або за допомогою автозаповнення.
Якщо вмістом клітинки є формула, яка містить посилання, то під час копіювання вмісту цієї клітинки в інші клітинки у формулі може відбутися автоматична зміна посилань — модифікація формули. Розглянемо кілька прикладів такої модифікації.
Нехай у клітинці Е1 (рис.) записана формула =ВЗ+С2. Скопіюємо її в клітинку G4. У результаті копіювання ця формула модифікується у формулу =D6+Е5. Тут можна помітити таку закономірність. В адресі клітинки G4 (куди копіювалася формула) номер стовпця на 2 більше, а номер рядка на 3 більше, ніж в адресі клітинки Е1 (звідки копіювалася формула). І в усіх посиланнях модифікованої формули номер стовпця на 2 більше, а номер рядка на 3 більше, ніж у посиланнях вихідної формули.
Скопіюємо тепер формулу з клітинки G4 в клітинку D3. У результаті копіювання формула =D6+Е5 модифікується у формулу =А5+В4. Як ми бачимо, і тут має місце закономірність, зазначена в попередньому прикладі. Дійсно, в адресі клітинки D3 номер стовпця на 3 менше, а номер рядка на 1 менше, ніж в адресі клітинки G4. І в усіх посиланнях модифікованої формули номер стовпця на 3 менше, а номер рядка на 1 менше, ніж у посиланнях вихідної формули.
Під час копіювання формул відбувається їхня модифікація за таким правилом: номери стовпців (рядків) у посиланнях змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців (рядків).
Під час переміщення формули не модифікуються.
З наведеного правила випливає, що під час копіювання формул у межах одного рядка (стовпця) номери рядків (стовпців) у формулах не змінюються.


Під час копіювання формул можуть виникнути помилки, аналогічно тим, які виникають при використанні формул (див. табл.). Якщо зробити поточною одну з клітинок, у якій виявилася помилка, то поруч із нею з'являється кнопка зі списком (рис.). За наведення вказівника на кнопку з'являється коментар до помилки, а відкриття списку дає можливість одержати довідку з описом помилки, якщо коментаря виявилося недостатньо для розуміння суті помилки. Досить корисною є можливість переглянути кроки обчислення, що сприяє швидшому знаходженню місця помилки.
Але інколи потрібно, щоб під час копіювання формул певні посилання не змінювалися.
Для того щоб під час копіювання посилання у формулі не модифікувалося, потрібно перед номером стовпця та номером рядка додати символ $. Так посилання B10 буде модифікуватися, а посилання $В$10 ні.
Якщо в посиланні символ $ додати тільки перед номером стовпця або номером рядка, наприклад $В10 або В$10, то під час копіювання такі посилання модифікуються частково: змінюється лише номер рядка або стовпця, біля якого не стоїть символ $.
Посилання, яке модифікується під час копіювання формули, називається відносним.
Посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, називається абсолютним.
Посилання, у якому під час копіювання модифікується або номер стовпця, або номер рядка, називається мішаним.

Помилки при введенні формул та чисел.

    Значення
 помилки           Причина
# ДІЛ/0        Задано ділення на 0
#Знач!        Вказано неправильний аргумент або оператор
#Ім’я        Вказано недопустиме ім’я
#Н/Д        Значення відсутнє
#Пусто!        Задано область перетину двох діапазонів, що не перетинаються
#Посил!        Вказано некоректне посилання
#Число!        Помилка при використанні або одержані числа
####        Число не вміщується у клітинку за довжиною



Щоб перевірити помилки натискаємо меню Сервіс – Перевірка наявності помилок.

        Посилання на адреси комірок: відносні, абсолютні, мішшані.
        Відносне посилання складається лише з назви стовпця й номера рядка. = D4*E4, то при копіюванні до клітинки F5 вона буде містить формулу  = D5*E5.
      Абсолютне посилання  у формулі свідчить, що при копіюванні формули необхідно залишати посилання саме на ту клітинку, адреса якої зазначена, така  адреса  залишиться незмінною. Щоб відрізнити абсолютне посилання від відносного, у його записі перед назвою стовпця й номером рядка ставиться символ $ наприклад, $C$.
         У комбінованому, або мішаному посиланні назва стовпця є абсолютною, а номер рядка – відносним, або навпаки. Наприклад B$4, $B4.

 Закріплення вивченого матеріалу.
     Робота за ПК.
Виконання вправи 1 стор.195.  (за підручником: Інформатика 8 клас, Н.В Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер)
Розрахуки
        Обчисліть вартість поданого товару за допомогою введення формул для даних таблиці, що містяться у файлі Розрахунки. 

 Підсумок уроку.
             Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися про обчислення в електронних таблицях. Вивчили як швидко і автоматично можна здійснювати різні математичні обрахунки для значної кількості даних. 






       

Немає коментарів:

Дописати коментар