Урок №26

 Тема уроку: Упорядкування  даних у таблицях. Умовне форматування даних.
  Епіграф сьогоднішнього нашого уроку:
“Розум полягає не тільки у знанні, але й у вмінні застосувати знання на ділі”
                            Арістотель

Мотивація навчальної діяльності.
Часто виникає потреба впорядкувати дані: чи відобразити прізвища в алфавітному порядку, чи поставити числа в порядку зростання. Як правильно це зробити.
Або, уявіть собі, що ви працюєте в Excel над даними збуту. У цьому прикладі ми маємо 799 рядків даних збуту, перелічених за країнами, продавцями та обсягами збуту.
- Як зробити ці дані більш зрозумілими?
Над розв’язуванням цих проблем  ми будемо працювати сьогодні

Зазвичай дані електронної таблиці, отримані в результаті розрахунків або після введення з клавіатури, потребують упорядкування й систематизації.


Рефлексія:
Питання для самоперевірки
1. У чому полягає сортування даних?
2. Як відбувається сортування за даними кількох стовпців?
3. У чому полягає фільтрування даних?
4. Що відбувається під час фільтрування даних таблиці за кількома стовпцями?
5. Що таке умовне форматування?
6. Що відбувається, коли правила умовного форматування даних суперечать одне одному?

Немає коментарів:

Дописати коментар