Урок №27


Практична робота №9
«Використання математичних, логічних та        статистичних функцій табличного процесора. 
Умовне форматування.»
Мета:
-  формувати вміння працювати з формулами та використовувати різні функції табличного процесора; використовувати умовне форматування;
-  розвивати навики використання електронних таблиць для розв’язування прикладних задач;
-  виховувати працелюбність, інтерес до пізнання нового.

Хід роботи
І. Організаційний етап
II.  Актуалізація опорних знань
Експрес-опитування та вправи
1. Що таке умовний формат?
2. Як задати умовний формат?
3. Назвіть типи правил для умовного форматування?
4. Як змінити параметри умовного форматування?
5. Укажіть, які з наведених формул Excel записані без синтаксичних помилок:
а) =IF(B1<C1) THEN (B1)
б) =IF(B1<C1) THEN (B1) ELSE (C1)
в) =IF(B1<C1;B1)
г) =IF(B1<C1;B1;C1)
6. Укажіть, яке повідомлення з’явиться в клітинці в результаті обчислення формули =IF(A1^2+B1^2<>25;"не належить колу";5), якщо значення в клітинках А1 та В1 дорівнюють 4 та 5 відповідно:
а) A1^2+B1^2<>25
б) =IF(A1^2+B1^2<>25;"не належить колу";5)
в) не належить колу
г) 5
7. Визначте, які з наведених тверджень є правильними:
а) AND(умова1; умова2; ...), де умова1, умова2, ... — це прості або складені умови. Сукупність цих умов виконується, якщо кожна  з них виконується.
б) OR(умова1; умова2; ...), де умова1, умова2, ... — це прості або складені умови. Сукупність цих умов виконується, якщо кожна із них виконується.
в) NOT(умова1; умова2; ...), де умова1, умова2, ... — це прості або складені умови. Сукупність цих умов виконується, якщо хоч одна з них виконується.
г) IF(умова; значення1; значення2). Якщо умова виконується, то значенням функції буде значення1, в іншому випадку — значення2.
8. Укажіть, які з наведених складених умов мають значення true:
а) AND(2<3;4<>5)
б) OR(6=45/5;4<=5;45>=45)
в) NOT(OR(5<>4;6<>6))
г) OR(AND(67=89;6>=5^2);AND(5=6*2;7^2=2^7))
9. Запишіть умови, які перевіряють, чи є значення клітинки А1:
а) тризначним числом; (AND(A1>=100;A1<=999)
б) від’ємним; (A1<0)
в) не рівним нулю. (A1<>0)

ІІІ. Практична робота


Хід виконання
1.  Створіть таблицю, яка імітує макет салону літаки.
2.  Для діапазону B3:F7 установіть умовне форматування, коли при введенні у клітинку значення «П», вона зафарбовується в зелений колір. Аналогічно встановити умовне форматування для інших діапазонів.
3.  Поряд розмістіть таблицю для підрахунку кількості проданих білетів за зонами. Використайте статистичну функцію COUNTIF(СЧЕТЕСЛИ). Підрахуйте загальну кількість проданих квитків.
4.  У клітинку Р17 введіть формулу для підрахунку загальної вартості квитків.
5.  Збережіть електронну книгу. 
ІV. Підбиття підсумків
За необхідності обговорюються проблеми та помилки, що виникали під час роботи.
VI. Домашнє завдання
Немає коментарів:

Дописати коментар