Урок №3
          Таблиці кодування.
Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних
                                                     
                                                        Хід уроку
І. Організаційний етап
·        привітання
·        перевірка присутніх
·        перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
·        Перевірка виконання домашнього завдання.
·        Фронтальне опитування.
1.     Як кодуються дані в комп’ютері?
2.     Що таке «біт» і «байт»?
3.     У яких одиницях вимірюється довжина двійкового коду?
4.     Скільки байтів містить 1 кілобайт? кілобайтів містить 1 мегабайт? байтів містить 1 мегабайт?
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
Для опрацювання комп’ютером всі дані потрібно кодувати. Але який спосіб кодування е найзручнішим для технічної реалізації? Сьогодні ми розглянемо які існують таблиці кодування символів та навчимось визначати довжину двійкового коду.
IV. Вивчення нового матеріалу
Для чого використовуються таблиці кодування символів?
Натиснення клавіші на клавіатурі приводить до того, що сигнал надсилається в комп’ютер у вигляді двійко­вого числа, яке зберігається в кодовій таблиці. Кодова таблиця встановлює відповідність між символами та їх двійковими кодами для подання текстових даних у комп’ютері. Для того щоб весь світ однаково кодував тек­стові дані, потрібні єдині таблиці кодування.
У всьому світі за стандарт прийнято таблицю ASCII (American Standard Code for Information Interchange — Американський стандартний код для обміну повідо­мленнями). Створена в 1963 р. система кодування ASCII передбачала кодування 128 символів, коди яких склада­лися із 7 біт (27 = 128). З часом кодування було розшире­не до 256 символів (28 = 256), при цьому коди перших 128 символів не змінилися.
Таблиця кодування ASCII  складається з базової (значення кодів від 0 до 31) і розширеної (значен­ня кодів від 32 до 255) таблиць. Коди з 33 по 127 є інтер­національними й відповідають символам латинського алфавіту, цифрам, знакам арифметичних операцій та знакам пунктуації. Коди зі 128 по 255 є національними, тобто в національних кодуваннях одному й тому самому коду відповідають різні символи.
У світі існують й інші системи кодування. У різних таблицях кодування одні й ті самі символи можуть мати різні коди. Останнім часом серед таблиць кодування, які містять українські літери, найпоширенішими є KOI8-U і Windows-1251. Довжина коду кожного символу в них — 1 байт.
Широкого поширення набув міжнародний стандарт Unicode — Unicode Consortium (UTF 32, UTF 16 і UTF 8), який відводить на кожний символ не один байт, а два, тобто 16 біт, тому за його допомогою можна закодувати не 256, а 216 = 65 536 різних символів.
Як визначити довжину двійкового коду повідомлення?
Щоб обчислити довжину двійкового коду повідомлення, треба кіль­кість символів у тексті помножити на кількість бітів, потрібних для ко­дування одного символу. Наприклад: двійкове число 01010111 займає в пам’яті 8 біт. Якщо його записати у вигляді тексту в кодуванні А8СП, до­вжина коду буде 8 байт, або 64 біти, оскільки кожний символ кодується за допомогою 8 біт. Довжина двійкового коду цього ж тексту в кодуванні Unicode становитиме 16 байт, або 128 біт.
Не слід забувати, що пропуски треба вважати за символи, оскіль­ки вони також набираються на клавіатурі, мають код і зберігаються в пам’яті.
Робота з підручником: Впр.2, 3  ст.10, 11
V. Фізкультхвилинка
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних
ст.14 підручника Учні виконують практичну роботу за інструкцією. 
VIІ. Підсумки уроку
Рефлексія
·        Що ми навчились на уроці
·        Що виявилось занадто важким
VІІI. Домашнє завдання
Підручник Ривкінд Й.Я.  ст. 10-12  впр. 3,3 ст.13
ІХ Оцінювання роботи учнів


Немає коментарів:

Дописати коментар